POLSKIE STOWARZYSZENIE PSYCHOTERAPII TAŃCEM I RUCHEM

Katia Mirlina

Katia Mirlina - certyfikowana psychoterapeutka i superwizor. Nauczycielka w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem i członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia DMT. Medyczne studia wyższe ukończyła w Moskwie. Prowadzi indywidualną i grupową terapię z dorosłym z zaburzeniami odżywiania, objawami psychosomatycznymi, DDA, z depresją, zaburzeniami nastroju, nerwicą oraz doświadczającymi lęku i fobii społecznej oraz z dziećmi w różnym wieku, w tym z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi i z ich rodzicami.

Kontakt
tel.: 501 442 770

Poruszenia