POLSKIE STOWARZYSZENIE PSYCHOTERAPII TAŃCEM I RUCHEM

Aktualności

Oświadczenie Zarządu oraz Członkiń i Członków Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem

W związku z pojawiającymi się zarówno w przestrzeni publicznej jak i medialnej wydarzeniami oraz wypowiedziami mającymi na celu dzielenie społeczeństwa oraz inicjowanie mowy nienawiści w stosunku do osób LGBTQIA+, chcemy wyrazić nasz stanowczy sprzeciw.

Nie zgadzamy się na szerzenie dezinformacji w kontekście wyrażania się na temat ludzkiej seksualności. W świetle współczesnych badań jej zróżnicowanie nie ma charakteru psychopatologii. Orientacja seksualna i tożsamość płciowa nie są kwestią decyzji danej osoby, ale wynikają ze złożonych procesów biologicznych oraz psychologicznych, dlatego błędem jest postrzeganie ich jako ideologii.

Nie zgadzamy się na wspomnianą wcześniej mowę nienawiści wyrażaną jako pogardę, dyskryminację oraz dehumanizację osób ze środowiska LGBTQIA+. Uważamy, że jest to działanie nie tylko krzywdzące, ale też łamiące fundamentalne prawa człowieka. Warto przy tym zaznaczyć, że konsekwencją takich działań, z punktu widzenia psychologii, jest nie tylko postępujące wzbudzanie w tych osobach lęku, strachu oraz poczucia odmienności, ale także następstwa tych emocji w postaci stanów depresyjnych, myśli rezygnacyjnych, a nawet prób samobójczych.

Apelujemy do przedstawicieli władz rządzących, osób publicznych, twórców oraz środowiska mediów o zaprzestanie ataków na osoby LGBTQIA+, a także o budowanie poczucia współpracy oraz wspólnoty międzyludzkiej na co dzień, a zwłaszcza w czasie wzmożonego napięcia i niepokoju, jakim jest od kilku miesięcy trwająca pandemia.

W imieniu Członkiń i Członków oraz Zarządu PSPTiR
prezeska
Aleksandra Capiga-Łochowicz

 

W odpowiedzi na kryzys wywołany pandemią koronawirusa członkowie i członkinie naszego Stowarzyszenia oferują psychoterapię online i telefoniczną, a także wsparcie w kryzysie - również bezpłatnie. Zachęcamy do zapoznania się z listą, każda osoba wyszczególniła formy prowadzonej terapii, jak i grupy klientów, z którymi pracuje.

Lista znajduje się pod tym linkiem: https://tinyurl.com/wqc4ase

Psychoterapia tańcem i ruchem może nie kojarzyć się intuicyjnie z kontaktem na odległość. A jednak z naszych bogatych doświadczeń wynika, że pracy z ciałem nie ograniczają media. Ciało niezmiennie pozostaje punktem odniesienia, a inne warunki stymulują nowe rozwiązania.

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby, które potrzebują wsparcia. Jesteśmy w tym razem.

#psychoterapia #terapiaonline #wsparciewkryzysie #teleterapia #koronawirus #pomoc

Poruszenia