POLSKIE STOWARZYSZENIE PSYCHOTERAPII TAŃCEM I RUCHEM

Dla kogo

Definicje   Definicje   Definicje

Psychoterapia Tańcem i Ruchem może być szczególnie pomocna w następujących sytuacjach:

 • unikania wyrażania uczuć lub/ i nieadekwatności wyrażanych emocji
 • doświadczania uczuć w sposób tak przytłaczający, że wyrażanie ich słowami staje się zbyt trudne
 • kiedy problemy psychiczne odzwierciedlają się w ciele - w sylwetce, trudnościach ruchowych, stałych napięciach i blokadach pewnych części ciała, a także w chorobach  psychosomatycznych
 • przytłaczającego stresu
 • problemów związanych z zaburzonym obrazem własnego ciała
 • trudności w doświadczaniu bliskości, kontaktów fizycznych czy zaufania
 • trudności emocjonalnch, wewnętrznych konfliktów
 • kryzysu egzystencjalnego, żałoby
 • problemów w komunikacji interpersonalnej, budowaniu i utrzymaniu satysfakcjonujących relacji z innymi.
Definicje   Definicje   Definicje

Z Psychoterapii Tańcem i Ruchem mogą skorzystać szczególnie osoby cierpiące na:

 • zaburzenia lękowe
 • nerwice
 • zaburzenia odżywiania ( anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się)
 • PTSD (Zespół Stresu Pourazowego)
 • uzależnienia, współuzależnienia
 • nadpobudliwość psychoruchowa
 • zaburzenia osobowości
 • schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne
 • choroby afektywne (depresja, mania, choroba afektywna dwubiegunowa)
 • autyzm
 • SM (stwardnienie rozsiane), choroba Parkinsona, choroba Alzhaimera
 • choroby onkologiczne i inne choroby somatyczne
 • epilepsja
 • upośledzenie lekkie
 • zaburzenia psychosomatyczne
Definicje   Definicje   Definicje

Psychoterapia Tańcem i Ruchem jest możliwa w każdym kontekście terapeutycznym. Psychoterapeuta DMP może zatem pracować:

 • grupowo, indywidualnie
 • z rodzinami i parami
 • z dorosłymi
 • z dziećmi
 • z młodzieżą
 • z osobami starszymi
Poruszenia