POLSKIE STOWARZYSZENIE PSYCHOTERAPII TAŃCEM I RUCHEM

Synchronia

Uczestnicy grupy terapeutycznej mają możliwość poruszać się wspólnie w jednym czasie i przestrzeni, co przyczynia się do identyfikacji z grupą. Poprzez zaangażowanie w synchroniczny ruch z innymi, pacjenci często stają się skłonni do podejmowania ryzyka związanego z przyjęciem nowej roli lub do wchodzenia w nowe relacje.

Zdolność do poruszania się z innymi w jednym czasie, jest umiejętnością społeczną niezbędną do komunikowania się z innymi. Rozwijanie tej umiejętności sprzyja resocjalizacji, wzmaga ekspresję, umacnia kontakt z innymi i wspiera spójność grupy.

Poruszenia