POLSKIE STOWARZYSZENIE PSYCHOTERAPII TAŃCEM I RUCHEM

Ekspresja

Ruch, gest, postawa ciała, taniec tworzą język, który pozwala na wyrażanie szerokiej gamy emocji i przeżyć. Ekspresja ruchowa pomaga rozpoznawać i nazywać wyrażane emocje, a także lepiej rozumieć ich wpływ na nas samych i nasze relacje z innymi. Umożliwia wyrażanie tego, co trudne do opowiedzenia słowami.

 

Pomaga również rozwijać zdolność do stopniowej zmiany nastroju i może być początkiem zmian nawykowych wzorców reagowania. Próbując ruchu w różnym tempie, rytmach, konfiguracjach przestrzennych, kształtach, jakościach uczestnicy terapii tańcem i ruchem stopniowo rozwijają słownik ruchowy pozwalający im na coraz bardziej swobodne wyrażanie emocji i przeżyć. Dzięki temu możliwe jest uświadamianie sobie i uzewnętrznianie stanów psychicznych, a także coraz pełniejsze rozumienie połączenia pomiędzy ruchem a uczuciami i kontekstem w jakim się pojawiają.

Poruszenia