POLISH DANCE MOVEMENT PSYCHOTHERAPY ASSOCIATION

 Zaneta Ryszawa

Żaneta Ryszawa - certyfikowana psychoterapeutka tańcem i ruchem, specjalistka terapii środowiskowej, Zen Coach, pedagog, trener, terapeutka Kinezjologii Edukacyjnej, dyplomowana instruktorka improwizacji tańca i symboliki ciała oraz instruktorka tańców w kręgu.

Współpracuję z Centrum Medycznym Salus Pro Domo, Szkołą Specjalną w Warszawie. Zapraszam na terapię indywidualną zarówno osoby dorosłe jak i dzieci, które cierpią na zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, zaburzenia osobowości, dzieci ze spektrum autyzmu oraz osoby zainteresowane własnym rozwojem osobistym. Szczególnie zapraszam do współpracy osoby stosunkowo młode wiekowo, które doświadczyły epizodów zaburzeń psychicznych, w tym psychoz schizofrenicznych​.
Propon
uję niekonwencjonalną metodę, jaką są spotkania ​psychoterapeutyczne w szeroko rozumianym​ środowisku pacjenta, a nie w gabinecie terapeutycznym.

Kontakt

tel. 601 68 38 83
www.zanetaryszawa.pl

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Poruszenia