POLISH DANCE MOVEMENT PSYCHOTHERAPY ASSOCIATION

Anna Szyniszewka

Anna Szyniszewska - Psychoterapeutka tańcem i ruchem, psycholog, trener biznesu, coach ICC. Prowadzi terapię indywidualną i grupową, obecnie w ramach Towarzystwa Pomocy Młodzieży  

Mgr psychologii od 11 lat związana z TPM, gdzie pracuje klinicznie jako terapeuta, zarówno z dorosłymi jak i młodzieżą, pod stałą superwizją. Prowadzi treningi psychologiczne: antystresowe, poświęcone zdrowiu jak i te wzmacniające asertywność, komunikację, pracę z przekonaniami. Pracuje też z kobietami pozwalając doświadczać mocy i delikatności poprzez ruch i taniec. Pasjonuje się holistycznym podejściem do pracy z ludźmi, gdzie równie ważny jest umysł, ciało i emocje tak, aby, pomagać i wydobywać z ludzi to co w nich najlepsze oraz w pełni wyrażać siebie. Praktykuje medytację. Ma 20 letnie doświadczenie w biznesie gdzie, zajmuje się rozwojem mentorów i liderów, jako superwizor, coach. Rozwija nowatorskie metody uczenie się t.j. action learning. Jest facylitatorem medytacji aktywnych.

Kontakt
tel.: 501 200 201
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Poruszenia