POLISH DANCE MOVEMENT PSYCHOTHERAPY ASSOCIATION

Jadwiga Szubert

Jadwiga Szubert - certyfikowana psychoterapeutka DMT od 2013 roku (numer certyfikatu – 12). Ukończyła pierwszą edycję 4-letniego szkolenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem (DMT) w Instytucie DMT w Warszawie w 2011 roku.

Dwukrotnie brała udział w tygodniowych warsztatach prowadzonych w Edynburgu przez Peggy Hackney, uczennicę Irmgard Bartenieff, z integralności ciała i umysłu oraz w warsztacie z Kestenberg Movement Profile prowadzonym przez profesor Susan Loman. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i osobami starszymi z różnymi schorzeniami i problemami. Każdy cykl sesji poprzedzony jest wywiadem, na którym ustalane są cele terapii oraz czas jej trwania. Prowadzi praktykę prywatną w Krakowie, sesje prowadzi również w języku angielskim.

Kontakt:

tel.: 608341438

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Poruszenia