POLISH DANCE MOVEMENT PSYCHOTHERAPY ASSOCIATION

Katya Mirlina

Katya Mirlina - certyfikowana psychoterapeutka i superwizor DMT, magister medycyny. Członek zespołu w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Prowadzi warsztaty i szkolenia dotyczące związków ciała i psychiki, autorka artykułów specjalistycznych z zakresu połączenia psychoterapii z pracą z ruchem. Pracuje indywidualnie i grupowo z dorosłym oraz z dziećmi i ich rodzicami. Pracuje w języku polskim i rosyjskim.

Kontakt
tel.: 501 442 770

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Poruszenia