POLISH DANCE MOVEMENT PSYCHOTHERAPY ASSOCIATION

Małgorzata Wiśniewska

Małgorzata Wiśniewska – certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka DMT. Współprowadzi Polski Instytut DMT. Jest absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie. Ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem, szkolenia w zakresie Ruchu Autentycznego i analizy ruchu. Doświadczenie zawodowe m.in: w Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie, Ośrodek Psychoterapii przy ul. Dolnej w Warszawie, Społeczne Przedszkole Integracyjne Fundacji Czas Dzieciństwa. Zainteresowania w obszarze DMT: proces zmiany u osób DDA, trauma wczesnodziecięca, rola kreatywności w procesie zdrowienia i rozwoju. Pracuje z dziećmi w przedszkolu integracyjnym Fundacji Czas Dzieciństwa oraz w praktyce prywatnej z nastolatkami i dorosłymi. Jest członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem.

Kontakt

tel.: 509151689
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Poruszenia