POLISH DANCE MOVEMENT PSYCHOTHERAPY ASSOCIATION

 

Anna Kurinia

Anna Kurinia – certyfikowana psychoterapeutka tańcem i ruchem (od 2011r.), aktualnie również w szkoleniu z psychoterapii psychodynamicznej (atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne).

Posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej: schizofrenia, epizody psychotyczne; zaburzenia odżywania; depresja; zaburzenia lękowe; z osobami starszymi, chorymi na Alzheimera; dorosłymi osobami z autyzmem; osobami zainteresowanymi własnym rozwojem.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w: Oddziale leczenia nerwic i depresji w Komorowie, Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Nowowiejskim Szpitalu Psychiatrycznym, Fundacji Ef kropka, Centrum Alzheimera, Fundacji Tańczę więc Jestem.Psychoterapia Tańcem i Ruchem, Fundacji Synapsis.

Kontakt
tel.: 505438648
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Poruszenia